Founders

Mr.K.M. Subramanian

Chairman


Mr.R. Kirubakaran

Secretary

Mr.R. Satjikumar

Treasurer

Mr.T.V. Madhavan

Vice Chairman


Er.P. Kanagaraj

Joint Secretary

Mr.R. Singaravelan

Joint Secretary


Trustees


Mr.C. Mani

Mr.V.K. Anand

Dr.A.V. Dinesh Rajasekar

Dr.G. Srinivasan


Mr.C.Shanmugam

Mr.R. Sivakumar

Mr.K.C.J. Venkatesh

Dr.S. Arun Dilip


Mr.T.N. Ganapathi

Mr.S. Leo Francis Xavier

Mr.S. Thirumalaivasan

Mrs.S. Kayalvizhi


Mr.Y.D. Kirubanandam

Mr.R.Srinivasan

Mr.B. Shanmugam

Kumari. V. Yazhini


Mr.M. Sivakumar

Mr.T.N.D.K. Arun